Privacybeleid

Privacyverklaring


Wie is Operatie Geslaagd
• Operatie Geslaagd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
• Het adres van Operatie Geslaagd is 8333 DA 40
• Je kunt contact opnemen met Operatie Geslaagd:
1. Via www.operatiegeslaagd.nl
2. Door een e-mail te sturen naar info@operatiegeslaagd.nl
3. Door een brief te sturen naar Operatie Geslaagd, 8333 DA 40, Steenwijk
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@operatiegeslaagd.nl

Waarom gebruikt Operatie Geslaagd je persoonsgegevens:
Dit doet Operatie Geslaagd om:
• Produkten te leveren aan jou, zoals boeken, cd’s, toegangskaarten voor theatervoorstellingen en andere promotionele artikelen.
• Je vragen te beantwoorden en je te informeren over openstaande bestellingen.
• Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens gebruikt Operatie Geslaagd?
Als je gebruik wilt maken van de diensten van Operatie Geslaagd, zoals het leveren van artikelen, heeft Operatie Geslaagd je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de volgende gegevens van jou als klant, die je zelf aan ons verstrekt.
• Achternaam en Voornaam/Voorletters
• Of je een man of een vrouw bent (aanhef)
• Adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• e-mailadres

Aan wie geeft Operatie Geslaagd je persoonsgegevens?
Onderaannemers van Operatie Geslaagd zoals pakketbezorgers. De klantgegevens worden enkel gegeven met het doel: diensten te verlenen aan jou, je een factuur te sturen, aan jou produkten te verkopen en aan jou reclame te sturen, of je vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.
Ook delen wij de persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Voor het sturen van een nieuwsbrief delen we enkele gegevens met Mailchimp. Dit is enkel je naam en e-mailadres. Je hebt bij het inschrijven op de nieuwsbrief uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van deze gegevens. Dit gebeurt in twee stappen. Uiteraard kun je je altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 
De verklaring omtrent bescherming van persoonsgegevens door Mailchimp vindt u hier.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Je klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 60 maanden nadat je laatste bestelling is verwerkt. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien je hiertegen bezwaar hebt gemaakt, doen we dat natuurlijk niet.

Gebruikt Operatie Geslaagd Cookies?
Operatie Geslaagd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Operatie Geslaagd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wat zijn je rechten?
Je hebt de volgende rechten:
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien
• Je hebt recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
• Je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor Operatie Geslaagd niet langer nodig is om je gegevens te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren en omdat dit vereist is voor wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
• Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Operatie Geslaagd.
• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@operatiegeslaagd.nl.

Heb je nog vragen?
Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kun je contact opnemen met Operatie Geslaagd:
• Door een e-mail te sturen naar info@operatiegeslaagd.nl
• Door een brief te sturen naar Operatie Geslaagd

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.